Traditional Junior Women

Imperial Round Age Group Score Archer Date Results
York U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double York U21
U18
U16
U15
U14
U12
Hereford / Bristol I U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Hereford/Bristol I U21
U18
U16
U15
U14
U12
Bristol II U18
U16
U15
U14
U12
Double Bristol II U18
U16
U15
U14
U12
Bristol III U16
U15
U14
U12
Double Bristol III U16
U15
U14
U12
Bristol IV U14
U12
Double Bristol IV U14
U12
Bristol V U12
Double Bristol V U12
St George U21 >
U18
U16
U15
U14
U12
Albion U21
U18
U16
U15
U14
U12
Windsor U21
U18
U16
U15
U14
U12
Windsor 50 U18
U16
U15
U14
U12
Windsor 40 U16
U15
U14
U12
Windsor 30 U14
U12
New Western U21
U18
U16
U15
U14
U12
Long Western U21
U18
U16
U15
U14
U12
Western U21
U18
U16
U15
U14
U12
Western 50 U18
U16
U15
U14
U12
Western 40 U16
U15
U14
U12
Western 30 U14
U12
American U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double American U21
U18
U16
U15
U14
U12
New National U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double New National U21
U18
U16
U15
U14
U12
Long National U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Long National U21
U18
U16
U15
U14
U12
National U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double National U21
U18
U16
U15
U14
U12
National 50 U18
U16
U15
U14
U12
Double National 50 U18
U16
U15
U14
U12
National 40 U16
U15
U14
U12
Double National 40 U16
U15
U14
U12
National 30 U14
U12
Double National 30 U14
U12
New Warwick U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double New Warwick U21
U18
U16
U15
U14
U12
Long Warwick U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Long Warwick U21
U18
U16
U15
U14
U12
Warwick U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Warwick U21
U18
U16
U15
U14
U12
Warwick 50 U18
U16
U15
U14
U12
Double Warwick 50 U18
U16
U15
U14
U12
Warwick 40 U16
U15
U14
U12
Double Warwick 40 U16
U15
U14
U12
Warwick 30 U14
U12
Double Warwick 30 U14
U12
Metric Round Age Group Score Archer Date Results
Gents WA1440 U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Gents WA1440 U21
U18
U16
U15
U14
U12
Ladies WA1440/Metric 1 U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Ladies WA1440/Metric 1 U21
U18
U16
U15
U14
U12
Cadet Ladies WA1440/Metric 2 U18
U16
U15
U14
U12
Double Cadet Ladies WA1440/Metric 2 U18
U16
U15
U14
U12
Metric 3 U16
U15
U14
U12
Double Metric 3 U16
U15
U14
U12
Metric 4 U14
U12
Double Metric 4 U14
U12
Metric 5 U12
Double Metric 5 U12
90m Distance (122cm face) U21
U18
U16
U15
U14
U12
70m Distance (122cm face) U21
U18
U16
U15
U14
U12
60m Distance (122cm face) U21
U18
U16
U15
U14
U12
50m Distance (122cm face) U18
U16
U15
U14
U12
50m Distance (80cm face) U21
U18
U16
U15
U14
U12
40m Distance (122cm face) U16
U15
U14
U12
40m Distance (80cm face) U18
U16
U15
U14
U12
30m Distance (122cm face) U14
U12
30m Distance (80cm face) U21
U18
U16
U15
U14
U12
20m Distance (122cm face) U12
20m Distance (80cm face) U16
U15
U14
U12
15m Distance (80cm face) U12
10m Distance (80cm face) U14
U12
Long Metric (Gents) U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Long Metric (Gents) U21
U18
U16
U15
U14
U12
Long Metric 1 (Ladies) U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Long Metric 1 (Ladies) U21
U18
U16
U15
U14
U12
Long Metric 2 U18
U16
U15
U14
U12
Double Long Metric 2 U18
U16
U15
U14
U12
Long Metric 3 U16
U15
U14
U12
Double Long Metric 3 U16
U15
U14
U12
Long Metric 4 U14
U12
Double Long Metric 4 U14
U12
Long Metric 5 U12
Double Long Metric 5 U12
Short Metric/Short Metric 1 U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Short Metric/Short Metric 1 U21
U18
U16
U15
U14
U12
Short Metric 2 U18
U16
U15
U14
U12
Double Short Metric 2 U18
U16
U15
U14
U12
Short Metric 3 U16
U15
U14
U12
Double Short Metric 3 U16
U15
U14
U12
Short Metric 4 U14
U12
Short Long Metric 4 U14
U12
Short Metric 5 U12
Double Short Metric 5 U12
Metric 122-50 U16
U15
U14
U12
Double Metric 122-50 U16
U15
U14
U12
Metric 122-40 U14
U12
Double Metric 122-40 U14
U12
Metric 122-30 U12
Double Metric 122-30 U12
Metric 80-40 U14
U12
Double Metric 80-40 U14
U12
Metric 80-30 U12
Double Metric 80-30 U12
WA 900 U21
U18
U16
U15
U14
U12
WA 70m U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double WA 70m U21
U18
U16
U15
U14
U12
WA 60m U18
U16
U15
U14
U12
Double WA 60m U18
U16
U15
U14
U12
WA 50m (80cm face/Compound) U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double WA 50m (80cm face/Compound) U21
U18
U16
U15
U14
U12
WA 50m (122cm face/Barebow) U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double WA 50m (122cm face/Barebow) U21
U18
U16
U15
U14
U12
WA Standard Round U21
U18
U16
U15
U14
U12
Compound H2H Match U21
U18
U16
U15
U14
U12
Frostbite U21
U18
U16
U15
U14
U12
Double Frostbite U21
U18
U16
U15
U14
U12
Indoor Round Score Archer Date Results
Portsmouth – U18
Portsmouth – U16
Portsmouth – U14
Portsmouth – U12
Portsmouth – U10
Double Portsmouth – U18
Double Portsmouth – U16
Double Portsmouth – U14
Double Portsmouth – U12
Double Portsmouth – U10
Triple Portsmouth – U18
Triple Portsmouth – U16
Triple Portsmouth – U14
Triple Portsmouth – U12
Triple Portsmouth – U10
Vegas – U18
Vegas – U16
Vegas – U14
Vegas – U12
Vegas – U10
WA18 – U18
WA18 – U16
WA18 – U14
WA18 – U12
WA18 – U10
Double WA18 – U18
Double WA18 – U16
Double WA18 – U14
Double WA18 – U12
Double WA18 – U10
WA25 – U18
WA25 – U16
WA25 – U14
WA25 – U12
WA25 – U10
Combined FITA – U18
Combined FITA – U16
Combined FITA – U14
Combined FITA – U12
Combined FITA – U10
Worcester – U18
Worcester – U16
Worcester – U14
Worcester – U12
Worcester – U10
Double Worcester – U18
Double Worcester – U16
Double Worcester – U14
Double Worcester – U12
Double Worcester – U10
Bray I – U18
Bray I – U16
Bray I – U14
Bray I – U12
Bray I – U10
Double Bray I – U18
Double Bray I – U16
Double Bray I – U14
Double Bray I – U12
Double Bray I – U10
Bray II – U18
Bray II – U16
Bray II – U14
Bray II – U12
Bray II – U10
Double Bray II – U18
Double Bray II – U16
Double Bray II – U14
Double Bray II – U12
Double Bray II – U10
Stafford – U18
Stafford – U16
Stafford – U14
Stafford – U12
Stafford – U10
Double Stafford – U18
Double Stafford – U16
Double Stafford – U14
Double Stafford – U12
Double Stafford – U10